ЦИГАК, Самсони

Ф. 57, Генеральний Опис Лівобережної України 1765–1769 років
книга 418, арк. 202зв.-203, 450

Author: vidasi