ГАЧО — Косачовка

ф. 127/оп. 17 (том 1), д. 1346 (о пропущенных по ревизии 1816 года ) с.КОСАЧЕВКА Остерский повет ЧЕКУЛЬ Владимир, КОЖАЧ Роман и др.


ф. Р-251, Косачiвський сiльський комiтет незаможних селян (сільКНС),
с. Косачiвка Остерського району Чернігівської області, 1 оп., 5 спр., 1930–1932 рр.
Розпорядження райКНС. Протоколи загальних зборів членів сільКНС,
засідань президії. Звіти про роботу. Документи про збір пожертвувань на
користь мешканців Нахичеванської АРСР, що постраждали від землетрусу.
Українська, російська.
Відкритий.


ф. Р-261, Виконавчий комiтет Косачiвської сiльської ради робiтничих,
селянських i червоноармiйських депутатiв, с. Косачiвка Остерського
району, 1 оп., 35 спр., 1922–1931 рр.
Постанови, розпорядження, циркуляри Ніжинського окрвиконкому,
Сорокошицького райвиконкому. Протоколи загальних зборів мешканців
села, засідання президії. Плани та звіти про роботу. Доповіді про роботу.
Відомості про кількість зареєстрованих актів громадянського стану,
надходження податків, водопостачання, проведення сівби. Документи з
питань землекористування, виборів народних засідателів, надходження
податків. Заяви та довідки про виділення громадянам земельних ділянок.
Списки платників податків. Довідки, посвідчення працівників сільради.
Кошторис на будівництво лікарні. Відомості на видавання заробітної плати.
Українська, російська.
Відкритий.


ф. Р-1831
3. Косачівська п’ятирічна неповносередня школа, с. Косачівка
Остерського району
4. 1 оп., 3 спр., 1929–1932 рр.
5. Опис 1
6. 3 спр., 1929–1932 рр.
1078
7. Протоколи загальних зборів учнів та засідань членів редколегії.
Кошториси. Відомості на видавання заробітної плати.
8. Російська, українська.
9. Відкритий.


ф. Р-3744
3. Потебнево-Гутське сільське споживче кооперативне товариство
Остерської районної спілки споживчих товариств, с. Потебнева Гута
Остерського району
4. 1 оп., 4 спр., 1931 р.
5. Опис 1
6. 4 спр., 1931 р.
7. Циркуляри Остерської райспоживспілки про заготівлю картоплі, хутра,
мобілізацію коштів. Протоколи засідань правління. Списки працівників
Косачівського лісництва.
8. Українська, російська
9. Відкритий
10. –
11. –


ГАЧО-Р-4609/оп.1/д.2813
Дела особого народного следователя по Остерскому уезду по обвинению:
3755. По обвинению жителя с. Косачевка Жерибора Алексея Филоновича в поджоге сена, принадлежащего Жерибора Семену Семеновичу и Степанцу Петру Ефимовичу —  29 апреля-27 сентября 1921 — 23 л.

Author: vidasi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.