ГАЧО – Морівськ

Фонд Р-42 Виконавчий комiтет Морiвської волосної ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, с. Морiвськ Остерського повiту Чернiгiвської губернiї
1 оп., 177 спр., 1919–1923 рр.


ф. Р-345 3. Народний суд 3 дільниці Остерського повіту, с. Морівськ Остерського повіту Чернігівської губернії 4. 3 оп., 124 спр., 1920–1923 рр.


ф. Р-347 3. Народний суд 9 дільниці Остерського повіту, с. Морівськ Остерського повіту Чернігівської губернії 4. 1 оп., 165 спр., 1921–1922 рр


ф. Р-372 3. Народний суд 8 дільниці Чернігівського округу, с. Морівськ Морівського району Чернігівського округу 4. 5 оп., 230 спр., 1920–1930 рр.


ф. Р-736 3. Комісія допомоги голодуючим виконкому Морівської волосної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Морівськ Остерського повіту Чернігівської губернії 4. 1 оп., 2 спр., 1921–1922 рр.


ф. Р-1538 3. Чернігівська лісозаготівельна контора Української державної лісової контори “Держукрліс”, м-ко Морівськ Остерського повіту Чернігівської губернії 4. 1 оп., 18 спр., 1923 р. 931 5. Опис 1 6. 18 спр., 1923 р. 7. Директивні матеріали. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань комітету службовців та загальних зборів працівників. Листування з установами та організаціями з питань основної діяльності. Документи про роботу з кадрами.


ф. Р-1634 3. Морівський районний комітет незаможних селян (КНС), с. Морівськ Морівського району Чернігівського округу 4. 1 оп., 11 спр., 1923–1924; 1927 рр. 5. Опис 1 6. 11 спр., 1923–1924 рр. 7. Постанови ВУЦВК про ліквідацію кулацьких господарств, порядок вилучення земель. Циркуляри та розпорядження окрвиконкому про ліквідацію неписьменності, організацію та проведення культурно-масової роботи. Протоколи районного пленуму КНС, загальних зборів членів сільських КНС. Звітні відомості про організацію та стан КНС. Листування з сільськими КНС про приймання та звільнення з організацій незаможних селян.


ф. Р-1733 1033 3. Виконавчий комітет Морівської сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Морівськ Остерського району Чернігівської області 4. 1 оп., 26 спр., 1926–1933 рр. 5. Опис 1 6. 26 спр., 1926–1933 рр. 7. Директиви райвиконкому про ремонт доріг та насадження лісу. Циркуляри окружної, районної судово-земельної комісій. Інструкція Наркомату землеробства УСРР. Протоколи засідання сільради, постійних комісій, загальних зборів мешканців села. Відомості про перебіг судово-земельних справ, надходження сільгоспподатку. Документи про проведення передвиборчої кампанії. Документи про грошові стягнення. Листування з райвиконкомом та райземвідділом про постачання населенню сортового насіння, користування землею, проведення весняної сівби, збір мірчука, проведення агітаційно-пропагандистської роботи серед селян, підготовку до навчального року. Договори про соцзмагання. Заяви, довідки, свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану. Списки одноосібних господарств, колгоспників.


ф. Р-2218 3. Військовий відділ виконкому Морівської волосної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Морівськ Остерського повіту Чернігівської губернії 4. 1 оп., 30 спр., 1919–1922 рр. 5. Опис 1 6. 30 спр., 1919–1922 рр. 7. Накази з основної діяльності. Протоколи з’їзду волвійськоматів повіту. Відомості про політичні настрої серед населення. Документи про відстрочку від військової служби. Листування з установами про призов на військову службу, боротьбу з дезертирством. Документи про роботу з кадрами. Відомості на видавання заробітної плати.


ф. Р-2704 3. Морівський районний комітет взаємодопомоги, с. Морівськ Максимського району Чернігівського округу Чернігівської губернії 4. 1 оп., 8 спр., 1924–1925 рр. 5. Опис 1 6. 8 спр., 1924–1925 рр. 7. Директиви ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату соцзабезпечення УСРР, губсоцзабезпечення. Протоколи засідань президії окррайкомату, Коропського сількомітету взаємодопомоги. Звіти про роботу


ф. Р-2920 3. Народний слідчий 2-ої дільниці Остерського повіту, с. Морівськ Остерського повіту Чернігівської губернії 4. 1 оп., 9 спр., 1919–1922 рр. 5. Опис 2 6. 9 спр., 1919–1922 рр. 1374 7. Директиви органів вищого рівня. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Кошториси. Документи про роботу з кадрами.


ф. Р-3735 3. Морівське скотарсько-молочарне виробниче товариство Остерської районної кооперативної спілки скотарсько-молочарних товариств, с. Морівськ Остерського району 4. 1 оп., 1 спр., 1928–1931 рр. 5. Опис 1 6. 1 спр., 1928–1931 рр. 7. Протокол засідань ревкомісії. Акти ревізії.

Author: vidasi

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *